Belépés
Név:
Jelszó:
 
 Elfelejtett jelszó

Modemek

Tipikus kijelzők egy külső modemen

MR [Modem Ready]
  • Nem világít = Nem üzemkész
  • Világít = Üzemkész
  • Villog = Modemteszt során detektált hiba
TR [Terminal Ready] Világít, ha a PC vagy más végberendezés kommunikáció képes.
CD [Carrier Detect] Világít, ha a modem a telefonvonalon vivőjelet érzékel
SD [Send Data] Adatküldéskor világít
RD [Receive Data] Adatvételkor világít
HS [High Speed] Nagy sebességű mód
AA [Auto Answer] Világít, ha a modemet automatikus válaszolásra programoztuk. (S0 regiszter tartalma > 0)
A regiszterbe írt értékszám mondja meg, hogy hányadik csengésre válaszoljon a modem.
A LED a csengetés ütemében elalszik.
OH [Off Hook] Világít, ha a modem a telefonvonalra kapcsolódott.
EC [Error Correction] Világít, ha a hibajavító mód be van kapcsolva.

Néhány fontosabb modem parancs

AT [attention] parancs elötag. Minden "Hayes" modem parancsnak ezzel kell kezdődnie.
Lehet kis vagy nagybetűvel írni, de konzekvensen csak egyfélével. A vegyes írásmódot a modem nem fogja megérteni.
A/utolsó parancs ismétlése
Bn Protokoll kiválasztása (n=0 vagy 1)
D tárcsázás. (Pl.: AT D T 06 W 12030965)
P "pulse" módú tárcsázás
T "tone" módú tárcsázás
,szünet a tárcsázás közben
W tárcsahangra várakozás
Hn n=0:lekapcsolódás a telefon vonalról.
n=1:felkapcsolódás a telefon vonalra.
En n=0:karakter visszhang kikapcsolás.
n=1:karaktervisszhang bekapcsolás.
Qn n=0:eredmény kód bekapcsolás. (OK, ERROR vagy egyéb üzenet a parancsok után)
n=1:eredménykód kikapcsolás.(nincs semilyen visszajelzés, hogy a parancs végrehajtódott).
Sn? Regiszter tartalmának lekérdezése. (n= a regiszter száma. Pl.:AT S0?)
Sn=X X értéket beírjuk az n-edik regiszterbe. (Pl.: ATS0=1)
\N0Tömörítés kikapcsolása
&W0Profil mentése az első memória helyre
&F0Gyári beállítások betöltése
ZReset (AT Z)

Néhány regiszter

S0[0..255] Csengetések száma (amire a modem felvegye a vonalat).
S1[0..255] Csengetés számláló
S2[0..127] Kilépés karakter ASCII kódja
S6[2..255] Tárcsahang kivárás vonalra lépés után
S7[1..255] Vivőre várakozás, utána bontás
S8[0..255] a [,] parancs szünetideje
S9[0..255] CD válaszidő
S25[0..255] Dtr késleltetés
S26[0..255] RTS-CTS késleltetés

Figyelem: A fenti táblázat a teljesség igénye nélkül, csak kivonatolva tartalmaz néhány, a modem kezelésével kapcsolatos jelzést/parancsot. A különböző modem típusok parancsai eltérhetnek a fent megadottaktól. Telepítésnél, ha lehet hagyatkozzunk az adott modem üzembehelyezési kézikönyvére. A szerző nem vállal garanciát arra, hogy a fenti adatok/parancsok minden körülmények között helyesek.

© Profitel Kft. (1991-2019)